Công văn số 1383/SXD-KT&VLXD ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 và Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Tỉnh

09/10/2017
Số văn bản 1383
Ký hiệu văn bản SXD-KT&VLXD
Ngày ban hành 22/09/2017
Ngày có hiệu lực 22/10/2017
Người ký Nguyễn Ngọc Tứ
Trích yếu Công văn số 1383/SXD-KT&VLXD ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 và Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Tỉnh
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: CV_1383_Vuong mac trong thuc hien QD57-QD55_UBND_092017.pdf   

Các văn bản khác: