Công văn số 51/SXD-CCGĐ ngày 10/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc triển khai thực hiện Thông báo số 198/TB-SXD ngày 21/11/2017 của Sở Xây dựng

10/01/2018
Số văn bản 51
Ký hiệu văn bản SXD-CCGĐ
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày có hiệu lực 10/01/2018
Người ký Nguyễn Trọng Cường
Trích yếu Công văn số 51/SXD-CCGĐ ngày 10/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc triển khai thực hiện Thông báo số 198/TB-SXD ngày 21/11/2017 của Sở Xây dựng
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: CV_51_Trien khai thuc hien Thong bao 198_012018.pdf   

Các văn bản khác: