Công văn số 41/SXD-KT&VLXD ngày 09/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc hướng dẫn lập dự toán đối với các công tác xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố định mức sửa đổi, bổ sung

10/01/2018
Số văn bản 41
Ký hiệu văn bản SXD-KT&VLXD
Ngày ban hành 09/01/2018
Ngày có hiệu lực 09/01/2018
Người ký Huỳnh Lữ Tân
Trích yếu Công văn số 41/SXD-KT&VLXD ngày 09/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc hướng dẫn lập dự toán đối với các công tác xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố định mức sửa đổi, bổ sung
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: CV_41_Huong dan lap DTcong tac XD da duoc cong bo dinh muc sua doi bo sung_012018.pdf   

Các văn bản khác: