Thông báo số 02/TB-SXD ngày 03/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 và Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng

09/01/2018
Số văn bản 2
Ký hiệu văn bản TB-SXD
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày có hiệu lực 03/01/2018
Người ký Nguyễn Ngọc Tứ
Trích yếu Thông báo số 02/TB-SXD ngày 03/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 và Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm: TB_02_Thuc hien Thong tu 10 va Thong tu 13_012018.pdf   

Các văn bản khác: