Tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Xây dựng

01/11/2017

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018).


Để chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành xây dựng Việt Nam (29/4/1958 -29/4/2018) Sở Xây dựng Phú Yên vừa có thông báo gửi cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh biết về đợt xét đề nghị Bộ Xây dựng tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Xây dựng". Theo đó các cá nhân tham gia hoạt động trong Ngành xây dựng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng (Thời gian công tác liên tục trong ngành xây dựng đối với Nam 20 năm và 15 năm đối với Nữ,...) hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở Xây dựng trước ngày 17/11/2017 để tổng hợp (Riêng các tổ chức doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng gửi hồ sơ qua Hội Xây dựng tỉnh để phối hợp có ý kiến).

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Văn Bông