Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 3, ngày 06/9/2017

06/09/2017

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 3, ngày 06/9/2017


Ngày 06/9/2017, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3 năm 2017 cho 57 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Đã có 54/57 cá nhân tham gia đợt sát hạch với tổng số 81 bài thi. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định, không có cá nhân vi phạm qui chế khi thực hiện bài thi. Kết quả, có 76 bài thi đạt (chiếm tỉ lệ 93,8%), 5 bài thi không đạt (chiếm tỉ lệ 6,2%).

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh