Chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV năm 2016

03/02/2017

Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 18/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về máy: