Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2016

15/12/2016

Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2016


Quyết định số 194/QĐ-SXD ngày 14/12/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: