Thông tin năng lực Công ty TNHH đầu tư và XD Hội Phát

27/11/2016

Thông tin năng lực Công ty TNHH đầu tư và XD Hội Phát


Thông báo số 397/TB-SXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: