Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Tạo

27/11/2016

Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Tạo


Thông báo số 390/TB-SXD ngày 08/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: