Thông tin năng lực Công ty TNHH Minh Quang

27/11/2016

Thông tin năng lực Công ty TNHH Minh Quang


Thông báo số 388/TB-SXD ngày 04/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: