Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nghinh Phúc

27/11/2016

Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nghinh Phúc


Thông báo số 385/TB-SXD ngày 01/11/2016  của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: