Giá vật liệu xây dựng tháng 7/2016 (phần 1)

27/11/2016

Giá vật liệu xây dựng tháng 7/2016 (phần 1)


Thông báo 289/TBLS/XD-TC ngày 05/8/2016 của liên Sở Xây dựng - Tài chính, về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: 

Các thông tin - thông báo khác: