Văn bản số 904/SXD-CCGĐ ngày 04/7/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017

02/11/2017

Văn bản số 904/SXD-CCGĐ ngày 04/7/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017
Tải về máy: