Văn bản số 852/SXD-CCGĐ ngày 27/6/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

02/11/2017

Văn bản số 852/SXD-CCGĐ ngày 27/6/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017
Tải về máy: