Bổ sung điều kiện năng lực đối với Công ty CP TVĐT&XD Phú Yên

09/08/2017

Công văn số 1094/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc bổ sung CCHN khảo sát để đủ điều kiện năng lực đối với công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Yên
Tải về máy: 

Tác giả: Phòng QLXD - Sở Xây dựng