Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

09/08/2017

Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030


Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Liên kết file: 

Nguồn tin: Sở Xây dựng