Kiểm tra danh sách các đối tượng nua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (đợt 3)

14/06/2017

 Kiểm tra danh sách các đối tượng nua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (đợt 3)


Kiểm tra danh sách các đối tượng nua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (đợt 3)

Tải về máy: