.: TRANG CHỦ

Cước vận chuyển đường bộ

22/08/2017

Câu hỏi của bạn   Ngô Đông Tri   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

UBND tỉnh đã có Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 1148/2010/QĐ-UBND về cươ cs vận chuyển hàng hóa, vậy khi lập dự toán thì sử dụng cơ sở nào để tính toán cho giá vật liệu đến chân công trình. Trân trọng cảm ơn !

Nội dung trả lời như sau :

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Cước vận chuyển vật liệu đến chân hiện trường công trình hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên được lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên - Phần Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên./.

Phòng Quản lý xây dựng