.: TRANG CHỦ

Hỏi về thành phần hồ sơ nộp thẩm định

18/08/2017

Câu hỏi của bạn   Trần kim phúc   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Kính chào quý sở! Tôi xin hỏi một vấn đề sau: khi nộp hồ sơ thiết kế công trình để cơ quan chức năng thẩm định thì có cần phải nộp file mềm không (file Bản vẽ Autocad) hay chỉ cần nộp bản vẽ đã in ra giấy thôi. Nếu phải nộp file Autocad thì nó được quy định trong thông tư, nghị định nào? Tôi mong sớm nhận được sự trả lời của quý sở, có thể trả lời qua mail giúp tôi được thì tốt quá.

Nội dung trả lời như sau :

Sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 6, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, thì hồ sơ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình không yêu cầu phải nộp file mềm như công dân hỏi./.

Phòng Quản lý xây dựng