15/01/2018
Thông báo số 08/TB-SXD ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14/12/2017
Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung...
08/01/2018
Hiện nay có nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính Phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật...
18/01/2018
Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh