30/11/2017
Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt...
13/12/2017
Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ Xây dựng, về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 29/4/2018)
07/07/2017
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết...
25/11/2017
Hỏi: nhà thầu thi công xây dựng không lập hồ hoàn công hoàn thành công trình xây dừng thì xử lý như thế nào? Và được quy định lại văn bản hướng dẫn nào?

Các câu hỏi khác:

Hội nghị CCVC, người lao động Sở Xây dựng năm 2016

Các hình ảnh khác: