Thẩm quyền xã quyết định đầu tư
(22/01/2018 15:22:53)
Cho em xin hỏi vì chưa biết nội dung sau: Xã em đang triển khai thực hiện đầu tư XD công trình: Hội trường xã Sơn Thành Tây theo thiết kế mẫu của tỉnh và có thiết kế lại phần móng, gồm có xây lắp...