30/11/2017
Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt...
14/12/2017
Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung...
25/11/2017
Hỏi: nhà thầu thi công xây dựng không lập hồ hoàn công hoàn thành công trình xây dừng thì xử lý như thế nào? Và được quy định lại văn bản hướng dẫn nào?

Các câu hỏi khác:

Hội nghị CCVC, người lao động Sở Xây dựng năm 2016

Các hình ảnh khác: