Thời gian thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát
(10/07/2018 16:34:06)
Cho e hỏi. Khi nào Sở XD tổ chức kì thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát đợt 4.
Và khi nào e bắt đầu nộp hồ sơ về Sở XD được?