Năng lực các đơn vị tư vấn
(24/07/2018 14:56:13)
Đề nghị cho biết, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có những đơn vị tư vấn nào có đủ năng lực giám sát việc lắp đặt trang thiết bị phục vụ đề...