Tính toán thiết kế công trình
(29/11/2018 10:53:50)
Hiện tôi đang tính toán thiết kế cho một khu dân cư cao cấp thuộc TP. Tuy Hòa. Trong dự án có hạng mục đường ống thoát nước thải cho khu...